Alles wat aandacht krijgt, groeit

Welkom

Ik geloof dat groei, ontwikkeling, verandering van een organisatie slaagt met en dankzij de mensen want zij vormen het hart, de kern.

Ik geloof in elan, enthousiasme, energie van mensen. Het maakt het mogelijk om te doen wat anderen nalaten. Om door te gaan waar anderen stoppen.

Ik geloof dat mensen in beweging komen als ze het waarom kennen, begrijpen en delen.

Jesimo helpt organisaties om bestendig en blijvend te groeien, vanuit de talenten, competenties, motivatie en inzet van mensen.

Daarbij is mijn drive om mensen steeds uit te dagen om te bewegen en het beste uit zichzelf, de mensen om hen heen en de organisatie waarbij ze werken te halen. Zo lever ik een duurzame bijdrage het succes van organisaties en mensen.

Op een vernieuwende wijze help ik daarom organisaties bij het ontwikkelen van hun mensen als het gaat om gedrag, competenties en het omgaan met veranderingen.

Dit doe ik door me te richten op persoonlijke effectiviteit, teamperformance en organisatieveranderingen. En maak ik gebruik van uiteenlopende werkvormen en interventies, zoals coaching, e-learning, assessments, trainingen, workshops en inspiratiesessies.(c) 2014 Jesimo